پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی

11:45 - 1400/01/25
کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری با توجه به برخی تغییرات اساسی در قانون مبارزه با پولشویی، در تازه‌ترین نشست خود بررسی این قانون و تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک را در دستورکار قرار داد.

اتاق بازرگانی ایران: علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین دستگاه‌های مربوطه برای بررسی تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون‌سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وی در واکنش به برخی ابهام‌های در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل، تاکید کرده: طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.