درخواست «آکنتور» از سهامداران

11:35 - 1400/01/25
رئیس هیات مدیره کنتورسازی در نامه ایی به سهامداران با طرح ۶ نکته در مورد قرارداد صندوق‌های فروشگاهی و ناراحتی عمیق و ۳ تقاضا، اعلام کرد: آن قرارداد به قوت خود باقی بوده و ادعاهای مطرح شده در خصوص لغو قرارداد درست نیست.

بورس پرس: در حالی نماد کنتورسازی از 13 شهریور به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات و طرح مسائلی، بسته شده و موضوع حضور در پروژه صندوق های فروشگاهی جهت بهره‌برداری اصناف با حواشی همراه شده و سازمان بورس پیگیر این مسئله است که احمد علی عاملی؛ رئیس هیات مدیره این شرکت در نامه ایی به سهامداران ، مواردی را اعلام کرد.

نامه رئیس هیات مدیره «آکنتور» به سهامداران