عرضه 4 اخزا در فرابورس

11:31 - 1400/01/25
شرکت فرابورس امروز با انتشار 4 اطلاعیه از عرضه 4 نماد جدیددر بازار بدهی خبر داد.برهمین اساس نمادهای «اخزا74»،«اخزا84»،«اخزا94»،«اخزا104» فردا از طریق شرکت تامین سرمایه بانک ملت عرضه می‌شود.

عرضه 4 اخزا در فرابورس 15

عرضه 4 اخزا در فرابورس 8

عرضه 4 اخزا در فرابورس 18عرضه 4 اخزا در فرابورس 16