دلایل افزایش سرمایه «کتوکا»

11:28 - 1400/01/25
هیات مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا افزایش سرمایه 78 میلیارد ریالی را در راستای خرید سهام «نسوز آذر» و «طرح توسعه هرمزگان» تصویب کرد.

گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا به تصویب هیات مدیره رسید. بر مبنای تازه‌ترین گزارش رسیده، پیشنهاد افزایش سرمایه «کتوکا» از 72 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور خرید 2 درصد از سهام شرکت نسوز آذر و تامین مالی بخشی از طرح تولید جرم‌های نسوز (آلومینایی و منیزیتی ) هر کدام با ظرفیت 5 هزار در سال در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان، در تاریخ 8 آذرماه به تصویب هیات مدیره رسید و برای اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

در این جلسه به مدیرعامل شرکت ماموریت داده شد با توجه به تصویب این طرح در کمیته سرمایه‌گذاری توکا فولاد، مراحل قانونی آن را پیگیری و مراتب را به هیات مدیره گزارش کند.