نتیجه سی‌امین حراج اوراق بدهی دولتی | زمان حراج بعدی اعلام شد

15:14 - 1400/01/21
نتیجه سی‌امین حراج اوراق بدهی دولتی/ زمان حراج بعدی اعلام شد.

دنیای بورس | در برگزاری سی‌امین مرحله از حراج اوراق دولتی، شش بانک سفارش‌های‌ خود را به ارزش 11.5 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش درخواست‌ پنج بانک با فروش 3.8 هزار میلیارد ریال اوراق اراد55 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد، 6.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد58 با نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد و 700 میلیارد ریال اوراق اراد60 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 2 دی‌‌ماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

 به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق فرابورس 2 هزار میلیارد ریال اوراق اراد55 و 500 میلیارد ریال اوراق اراد60 را در نرخ بازده کشف شده در حراج خریداری کردند.

 همچنین در روز چهارشنبه 26 آذر‌ماه 1399، 35 هزار میلیارد ریال اوراق اراد61، اراد62 و اراد63 از سوی متعهدین پذیره‌نویسی خریداری گردید. بنابراین در مجموع، 48.8 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت طی هفته منتهی به 2 دی‌ماه 1399 توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد.

 همچنین کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله سی‌ ویکم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 9 دی‌ماه 1399 اجرا می‌‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است.