صادرات بنزین چقدر برای ما ارزآوری داشت

15:10 - 1400/01/21
امسال با صادرات بنزين ، 100 هزار ميليارد تومان ارز آوری داشتيم.

به گزارش«دنیای بورس» به نقل از پترو تحلیل، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت: امسال با صادرات بنزين ، 100 هزار ميليارد تومان ارز آوری داشتيم.