در سال آینده چقدر کسری بودجه داریم؟

15:08 - 1400/01/21
در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

به گزارش دنیای بورس، ایسنا هم در خبری نوشت: محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلسهم در سخنانی گفته است:

  • در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
  • بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد
  • سهم نفت در بودجه سال آینده به حدود ۴۰ درصد رسید