انتخابات امریکا | بایدن رأی واشنگتن را برد

14:56 - 1400/01/21
جو بایدن آرای ایالت واشنگتن با 13 رای الکترال را از آن خود کرد.

دنیای بورس | جو بایدن آرای ایالت واشنگتن با 13 رای الکترال را از آن خود کرد. هر یک از رقبا برای رفتن به کاخ سفید، نیاز به 270 رأی الکترال دارند.