تحریم فروش نفت ایران بر بازار جهانی اثر گذار است؟

14:54 - 1400/01/21
بازار نفت با تاثیرگذاری ایران بر آن بررسی شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از اکو ایران، قیمت نفت در یکسال گذشته نزدیک به چهل درصد ریزش داشته است. مسائل متعددی را می توان به عنوان دلایل این نزول عنوان کرد، اما به یقین کرونا از مهمترین عوامل است.

حال با توجه به این کاهش تقاضا و مازاد عرضه ای که در بازار به وجود آمده است، آیا تحریم نفتی ایران بر بازار تاثیر گذار است؟ امروز در برنامه دیدبان بورس، همراه کارشناس برنامه رامین فروزنده، به بررسی آینده بازار نفت پرداخته‎ایم.

  • بررسی بازار نفت با تاثیرگذاری ایران بر آن (لینک)