اطلاعیه پذیرش اوراق خزانه منتشر شد

14:52 - 1400/01/21
اطلاعيه پذيرش اسناد خزانه اسلامي در نمادهاي « اخزا906 و اخزا907 » در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران منتشر شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس، اطلاعيه پذيرش اسناد خزانه اسلامي در نمادهاي « اخزا906 و اخزا907 » در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران منتشر شد.