« پارس » اوراق صکوک منتشر میکند

14:46 - 1400/01/21
پتروشیمی پارس از اوراق صکوک اجاره خبر داد.

 به گزارش «دنیای بورس» به نقل از سنا، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد ۱۵۲ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۷۷۰ سهم پتروشیمی پارس با قیمت هر سهم ۱۳۱ هزار و ۱۴۰ ریال است که توسط نهاد واسط از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می شود.

این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۸ درصد است و اجاره بهای آن هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

این اوراق فاقد ضامن بانکی بوده و برای ضمانت پرداخت اجاره بها و اصل اوراق در سررسید، تعدادی از سهام شرکت های پتروشیمی پارس و مبین انرژی خلیج فارس توثیق شده است. تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه تمدن به حجم ۱۳ هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه امین به حجم ۶ هزار میلیارد ریال و صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر به حجم یک هزار میلیارد ریال بوده و بازارگردانی آن بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت تامین سرمایه تمدن به حجم ۱۳ هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه امین به حجم ۶ هزار میلیارد ریال و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به حجم یک هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش از این یک بار از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم ۱۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کرده که این اوراق با نماد صفارس۴۱۲ در حال معامله است.