تغییر در قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران

13:59 - 1400/01/21
یمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که قیمت اسلب صادراتی ایران در هفته جاری نسبت به هفته قبل افزایش محسوسی داشته است.

به گزارش «دنیای بورس»، قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که قیمت اسلب صادراتی ایران در هفته جاری، در محدوده ۳۵۵ تا ۳۵۸ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به هفته گذشته، افزایش ۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
در این هفته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران به محدوده ۳۶۵ تا ۳۷۰ دلار به ازای هر تن رسیده که میانگین این قیمت‌ها، ۳۶۷.۵ دلار به ازای هر تن، افزایش ۲.۱ درصدی را نسبت به قیمت‌های ۱۴ خرداد نشان می‌دهد.