« انرژی » در فهرست نرخ‌ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد

13:57 - 1400/01/21
نماد شرکت بورس انرژی ایران به تابلوی معاملات منتقل شد. بر این اساس به زودی و پس از طی مراحل قانونی معاملات سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.

دنیای بورس: به گزارش دنیای بورس به نقل از بورس انرژی ایران، در پی موافقت هیات ‌پذیرش اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌ اخیر این شرکت؛ از تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹ شرکت بورس انرژی ایران به‌ عنوان پانصد و سی و نهمین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ "فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط"، گروه "فعالیت‌های کمکی واسطه‌گری‌های مالی به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی" و ﻃﺒﻘﻪ "فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار" با کد صنعت «۶۷۱۲» و نماد "انرژی"، در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و درتاریخ  تیرماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ در بازار پایه فرابورس ایران با سه نماد معاملاتی انرژی (نهادهای مالی) ۱، انرژی ۲(فعالان انرژی) و انرژی ۳(سایر اشخاص بورس انرژی) درج شد.

بر این اساس به زودی و پس از طی مراحل قانونی معاملات سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.