پیشنهاد قیمت گذاری کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی شده

13:07 - 1400/01/21
قیمتگذاری کنسانتره به 24 درصد، گندله به 30 درصد و سنگ آهن دانه بندی به 9 درصد شمش فولاد خوزستان پیشنهاد شد.

به گزارش «دنیای بورس»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره اینکه زنجیره آهن و فولاد باید به صورت متوازن توسعه یابد، تاکید کرد که پیشنهاد قیمت گذاری کنسانتره به 24 درصد، گندله به 30 درصد و سنگ آهن دانه بندی به 9 درصد شمش فولاد خوزستان صورت گیرد.