آمار جذاب امروز بورس، فرابورس و بازار پایه

13:07 - 1400/01/21
آمار معاملات امروز بورس، فرابورس و بازار پایه تا یک ساعت مانده به پایان معاملات منتشر شد.

دنیای بورس | تا این لحظه از 311 نماد بورس تهران قیمت پایانی 252 سهم مثبت و 58 سهم منفی است. 146 نماد صف خرید به ارزش 1200 میلیارد تومان را دارا هستند و تنها دو نماد ختور و شتران صف فروش را تجربه می‌کنند. سهام تازه‌وارد قرن همچنان بیشترین ارزش صف خرید را دارا است و ثفارس، بورس و کالا به ترتیب در میان نمادهای با بیشترین ارزش صف خرید قرار دارند. برای حدود 8 درصد از کل سهام عمران و توسعه فارس تقاضا نشسته است.

در فرابورس از 113 نماد فعال قیمت پایانی 85 نماد مثبت و آخرین معاملات نزدیک به 90 نماد در مدار مثبت دنبال می‌شود. در این بازار نیز 47 نماد صف خرید به ارزش حدود 600 میلیارد تومان را دارا هستند و صف فروشی نیز در میان نمادها مشاهده نمی‌شود. نمادهای تازه‌وارد کلر، فروی در مجموع نزدیک به 360 میلیارد تومان از صف خرید فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند.

در بازار پایه از 137 نماد فعال آخرین معاملات 115 نماد در مدار مثبت دنبال می‌شود. 93 نماد صف خرید به ارزش حدود 340 میلیارد تومان را دارا هستند و در نقطه مقابل 4 نماد صف فروش به ارزش کمتر از 9 میلیارد تومان را دارند. ارزش معاملات بازارا پایه تا این لحظه از 400 میلیارد تومان عبور کرده است.

همچنان تپکو بیشترین ارزش صف خرید را دارا است و در ادامه نیز آریان و فوکا در میان نمادهای با بیشترین صف خرید مشاهده می‌شوند. در نقطه مقابل پارتا پس از یک رالی پرشتاب حبابی حال با صف فروش اندک کمتر از 800 هزار سهم مواجه است.

شاخص کل بورس تهران با رشد نزدیک به 8800 واحدی وارد کانال 512 هزار واحد شده است و شاخص کل فرابورس نیز با رشد بیش از 100 واحدی در سطح 6655 واحد قرار دارد. ارزش معاملات خرد بورس تهران حدود 2500 میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس و بازار پایه حدود 1300 میلیارد تومان است.

 

نگاهی به معاملات بورس و فرابورس

یک ساعت مانده به پایان معاملات امروز ارزش معاملات خرد بورس به 3281 میلیارد تومان رسیده و شاخص کل با صعود 13190 واحدی به مرز 517 هزار واحد نزدیک شده است.

از 314 نماد فعال در تابلوهای بورس، 268 نماد رشد قیمت پایانی را تجربه می‌کنند. و 155 نماد در محدوده صف خردید قرار دارند. ارزش تقاضای منتظر در صفوف خرید بورس به 1254 میلیارد تومان می‌رسد.

در این بین تنها دو نماد «ختور» و «شتران» در محدوده صف فروش قرار دارند و ارزش صف فروش آن‌ها در حدود 68 میلیارد تومان است.

همچنان جریان ورود پول‌های خرد به بازار سهام ادامه دارد و خالص تغییر مالکیت‌های بورس بیش از 390 میلیارد تومان به سمت سهامداران خرد است.

در فرابورس نیز از 114 نماد فعال در تابلوهای اصلی، 90 نماد رشد قیمت پایانی را تجربه می‌کنند.52 نماد صف خرید را تجربه می‌کنند و ارزش صف‌های خرید آن‌ها در حدود 605 میلیارد تومان است.

صف فروشی در تابلوهای اول و دوم فرابورس ایجاد نشده است. خالص تغییر مالکیت‌ها در این دو تابلو نیز 56 میلیارد تومان به سمت سهامداران خرد است.