پذیره نویسی صکوک منفعت از امروز | سود اوراق

12:30 - 1400/01/21
وزارت اقتصاد بعد از فروش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک منفت در پاییز، امروز هم ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق با عمر ۴۲ ماه و سود ۱۷.۹ درصدی در فرابورس عرضه می کند.

به گزارش «دنیای بورس»، غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد: امروز وزارت اقتصاد از طریق فرابورس اقدام به عرضه 10 هزار میلیارد تومان صکوک منفعت (در نمادهای افاد۷۱ تا افاد۷۴) می کند.

این اوراق 42 ماهه که برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت پذیره نویسی می شود ، با سود علی الحساب 17.9 درصدی و معاف از ثبت نزد سازمان بورس بوده و درآمدهای مالیاتی آینده دولت به عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار گرفته است .

همچنین سازمان برنامه و بودجه ، ضامن بازپرداخت اصل و سود این اوراق بوده و فاقد بازارگردان است . وزارت اقتصاد در ماه سه ماه پاییز سال جاری ، اقدام به عرضه 140 هزار میلیارد تومان صکوک با پشتوانه درآمدهای مالیاتی دولت در فرابورس کرده است.

همچنین بخوانید: تفاوت میان پذیره نویسی و عرضه اولیه چیست؟