قیمت اسناد خزانه| معاملات امروز 8 دیماه 98 + تصویر

12:27 - 1400/01/21
معاملات اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای مختلف امروز انجام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، معاملات اسناد خزانه اسلامی در 31 قرارداد با سررسیدهای مختلف در تاریخ 8 دیماه انجام شد. امروز همچنین منحنی بازدهی اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شد که این نمودار بیانگر انتظارات از روند نرخ سود است.

قیمت اسناد خزانه| معاملات امروز 8 دیماه 98 + تصویر4

قیمت اسناد خزانه| معاملات امروز 8 دیماه 98 + تصویر6