لایحه بودجه 99/ افزایش 90 درصدی بهره مالکانه معادن

12:20 - 1400/01/21
میزان بهره مالکانه در سال 99 نسبت به سال 98 چه تغییری می کند؟

به گزارش «دنیای بورس»، در بررسی لایحه بودجه 99 افزایش حدود 90 درصد درآمد دولت از بهره مالکانه نسبت به قانون بودجه سال گذشته جالب توجه است. در این خصوص نمی‌توان اظهارنظر دقیقی داشت و در سال‌های گذشته همیشه پیرامون بهره مالکانه مباحث زیادی مطرح بوده است.

با این حال دولت در قانون بودجه 98 حدود 1500 میلیارد تومان درآمد از بهره مالکانه و حق انتفاع دولتی در معادن برآورد درآمدی داشت که این عدد در لایحه بودجه 99 به 2800 میلیارد تومان رسیده است. بار دیگر باید تاکید داشت که این موضوع لزوما به معنی افزایش بهره مالکانه نیست و ممکن است که میزان بهره مالکانه محاسبه‌شده در سال 98 از برآوردها بیشتر بوده باشد و این موضوع باعث شده که برآوردها در سال 99 نسبت به قانون بودجه 98 افزایش یابد.