لایحه بودجه 99/ جدول دریافتی های دولت

12:20 - 1400/01/21
در جدول دریافتی های (منابع) در بودجه 99، علاوه بر حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها، 5 مورد دیگر از دریافتی ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» بر مبنای لایحه بودجه 99، در جدول دریافتی های (منابع) در بودجه 99، علاوه بر حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها، 5 مورد دیگر از دریافتی ها اعلام شد. همچنین تعرفه سوخت نیروگاه های خود تامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال 97 خواهد بود. پیش تر هم اعلام شده بود که بر اساس پیشنهاد دولت در تبصره‌‌های بودجه هیچ کدام از حاملهای انرژی در سال 99 تغییر نمی‌کند. نکته اصلی این است که به بودجه سال 98 و مقایسه آن با سال 99 متوجه خواهیم شد مبلغ دریافتی از برق گاز نرخ سوخت پتروشیمی تغییر خاصی نداشته است.

لایحه بودجه 99/ جدول دریافتی های دولت13