لایحه بودجه 99/ درآمد مالیاتی دولت

12:20 - 1400/01/21
درآمد مالیاتی دولت در سال آینده حدود 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و البته شرایط معافیت مالیاتی هم مشخص شده است.

به گزارش «دنیای بورس» بر مبنای لایحه بودجه 99، دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. در بندهای مختلف، خبری از کسب مالیات و عوارض خاص نیست و فقط معافیت مالیاتی شرکت های صادر کننده که ارز خود را به سیستم کشور بازنگردانند،  مشمول معافیت ها نخواهند شد. گفته شده پزشکان نیز باید مالیات بدهند و مالیات نهادها هم صرف آموزش می شود.

لایحه بودجه 99/ درآمد مالیاتی دولت12

لایحه بودجه 99/ درآمد مالیاتی دولت17