عرضه اولیه جدید « اخزا » از چهارشنبه

12:18 - 1400/01/21
اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا» چهارشنبه هفته جاری عرضه اولیه می شود.

به گزارش «دنیای بورس»، اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید 11/11/1400 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار قرار است برای اولین بار در روز چهارشنبه 13 آذرماه در بازار ابزارهای نوین مالی گشایش یابد. 

عرضه اولیه جدید « اخزا » از چهارشنبه12