قیمت پایه فرآورده های نفتی (آذرماه)

12:14 - 1400/01/21
نرخ پایه فرآوروه های ویژه نفتی نیمه اول آذر ماه اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، نرخ پایه فرآوروه های ویژه در بورس جهت مصارف داخلی - نیمه اول آذر ماه ۱۳۹۸ اعلام شد.

  • نرخ پایه فرآورده‌های نفتی ویژه در بورس جهت مصارف داخلی (آذرماه/ نیمه اول)
  • نرخ پایه فرآورده‌های نفتی ویژه در بورس جهت مصارف داخلی (آبان ماه)