رقم وصولی مطالبات برقی ایران از همسایگان

12:05 - 1400/01/21
مطالبات برقی ایران از کشورهای همسایه همچون عراق در حالی پیگیری می شود که به نظر در یکسال گذشته این رقم به یک میلیارد دلار رسیده است.

توانیر: محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه مطالبات برق ایران از عراق در حال دریافت است، گفت: در یک سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار از مطالبات خود را از کشورهای همسایه وصول کرده‌ایم. در دو روز گذشته وزیر نیرو از اتصال شبکه برق عراق با شبکه برق ایران خبر داده بود. حالا هم به نظر می‌رسد ایران به دنبال وصول مطالباتش است. از دید ناظران فروش برق به عراق و ارزآوری از این ناحیه در شرایط کنونی می‌تواند کمک هر چند کوچک اما موثری در درآمدهای ارزی کشور باشد.