دست انداز جدید نخست وزیر بریتانیا

12:05 - 1400/01/21
درحالی که قرار است انتخابات زودهنگام بریتانیا برگزار شود که رهبر حزب برگزیت بوریس جانسون را تهدید کرده که مساله برگزیت را از دستورکار پارلمان خارج کند و گرنه برای کرسی های مجلس نامزد معرفی می کند.

اندیشکده راهبردی تبیین: گاردین در گزارشی نوشت نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت و از حامیان خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا به بوریس جانسون نخست‌وزیر دو هفته فرصت داده است که از توافق به دست‌آمده با اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت صرف نظر کند و آن را از دستور کار پارلمان خارج سازد. در غیر این صورت برای تمامی کرسی‌های مجلس در انتخابات آتی نامزد معرفی خواهد کرد. 

حزب برگزیت حزبی تازه‌تأسیس و مخالف اتحادیه اروپا است که با حزب محافظه‌کار پایگاه رأی مشترکی دارد. حضور قدرتمند این حزب در انتخابات ممکن است باعث از دست رفتن اکثریت حزب محافظه‌کار در مجلس و سقوط دولت فعلی شود.