موافقت با واگذاری سهام پتروپالایشی‌ها

12:02 - 1400/01/21
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید وزیر نفت با واگذاری سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها موافقت کرده است.

ایرنا: رضا پدیدار به مطالبات بخش خصوصی از نفت اشاره کرد و گفت: پیش از این پیشنهادی از سوی کمیسیون اتاق برای پرداخت این مطالبات مطرح شده بود که در قالب این پیشنهاد، وزارت نفت و دولت برای رد دیون به بخش خصوصی، سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های دولتی را واگذار کند. این طرح در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است و وزارت نفت نیز نسبت به آن رویکرد مثبتی دارد.