اوراق صکوک دولتی در راه است

برنامه جدید دولت برای تامین منابع مالی

11:56 - 1400/01/21
وزارت اقتصاد با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ،برنامه عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان صکوک منفعت با سود ۱۷.۹۰ درصدی در فرابورس را اعلام کرد .

دنیای بورس: غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد: به درخواست مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، طی روزهای آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان صکوک منفعت با سود ۱۷.۹۰ درصدی و با برخورداری از ۱۴ متعهد پذیره نویس در فرابورس عرضه می شود .

 این اوراق با سر رسید ۳ ساله از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف بوده و درآمدهای مالیاتی آتی دولت به عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می گیرند.

سازمان برنامه و بودجه بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده و سود اوراق هم هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب دارندگان واریز می شود.

برنامه جدید دولت برای تامین منابع مالی1