تامین مالی نفتی‌ها از بازار سرمایه در 8 ماه

11:56 - 1400/01/21
در هشت ماه گذشته 8 هزار میلیارد تومان از پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

ایلنا: مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه گفت: برای اجرای پروژه‌های مالی نیاز به منابع مالی داریم. در تامین این منابع نباید فقط به منابع دولتی تکیه داشت و می‌توان از منابع مالی مردمی هم در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد. نفت ثروت عمومی است و مردم حق دارند در سود آن شریک باشند، سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی می‌تواند امنیت مالی برای سرمایه‌های مردم ایجاد کند.

 وی افزود: اگر نقدینگی از طریق پروژه‌های نفتی به سمت تولید و توسعه هدایت شود به مراتب بهتر از این است که به سمت مسیرهای تورم زا برود.برای پروژه‌های EPC و EPD حداقل سه هزار میلیارد تومان، اخیرا ۱.۵ هزار میلیارد تومان و دو هفته گذشته هم ۵۰۰ میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

 این مقام مسئول تاکید کرد: هر چند تامین مالی از طریق بورس بحث جدیدی نیست و مجموعا در ۸ ماه گذشته ۸ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه برای پروژه‌های نفتی تامین مالی شده است.این ثروت خدادادی منابع پولی عظیمی را در اختیار می‌گذارد،خوشبختانه با توجه به توانمندی‌های داخلی و تکیه به توان پیمانکاری می‌توانیم با تامین مالی‌های داخلی پروژه‌های نفتی را به اجرا رسانده تا در این شرایط چرخ تولید نفت متوقف نماند.   

 کرباسیان با اشاره به موضوع مشارکت‌های مردمی در پروژه‌های نفتی از طریق انتشار انواع اوراق ادامه داد: انواع اوراق هم وارد پروژه‌های نفتی می‌شود و توان ارائه تضامین لازم را برای انجام این اقدام وجود دارد.در این زمینه بورس با امکان اوراق قابل مبادله به کمک آمده است تا برای انواع اوراق مشارکتی، صندوق پروژه، منفعت و سلف نسبت به تامین مالی‌های مورد نیاز اقدام کنیم و در این راستا مذاکره با بانک‌ها برای انتشار اوراق در حال انجام است.

 وی با اشاره به سرعت بخشیدن به پروژه‌های نفتی با انتشار انواع اوراق گفت: یکی از گزینه‌ها این است که متناسب با پیشرفت فیزیکی کار اوراق مورد نظر را منتشر کنیم که این باعث سرعت پیشرفت کار می‌شود.

.