نتیجه مجمع فوق‌العاده « شپنا »

11:54 - 1400/01/21
مجمع فوق العاده پالایشگاه نفت اصفهان برگزار و طی آن، افزایش سرمایه ۱۵۵ درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح توسعه به تصویب رسید.

دنیای بورس: مجمع فوق العاده پالایشگاه اصفهان با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه صبح چهارشنبه هفته گذشته با حضور 63.5 درصدی سهامداران در باشگاه شهرک محمد منتظری برگزار شد. در این مجمع با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس افزایش سرمایه  155 درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته طرح توسعه ،مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.

بر این اساس، «شپنا» می‌تواند سرمایه از 2 به 5.1 هزار میلیارد تومان برساند تا قادر به اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده شود.