انتصاب مدیران عامل 3 بانک‌ نظامی

11:50 - 1400/01/21
مدیران عامل بانک‌های ادغامی مهر اقتصاد، قوامین و موسسه اعتباری کوثر منصوب شدند.

دنیای بورس: غلامحسن تقی نتاج، بانک مهر اقتصاد علی‌ابدالی، بانک قوامین و غلامحسین صباغی، موسسه اعتباری کوثر به‌عنوان مدیران عامل این بانک‌ها انتخاب شدند. در مجامع بانک‌های ادغامی اعضای هیات‌مدیره بانک‌های مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر انتخاب شدند.

براین اساس مصطفی پرتوافکنان، جمال بحری ثالث، حمیدرضا نجف پور کردی، علی ابدالی و جعفر اسدی به‌عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره بانک قوامین انتخاب شدند. حامد هیات داودیان، یوسف مرتضایی آبیز، مهدی ابراهیمی، غلامحسن تقی نتاج ملکشاه و مجید رحیمی نیز اعضای جدیدهیات‌مدیره بانک مهر اقتصاد هستند. عیسی کاظم‌نژاد، غلامحسین صباغی، امیر هوشنگ جنگی، محمد رضا جهانی و احمد ریخته‌گر نظامی نیز اعضای جدید هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر شدند.

در این میان روابط عمومی بانک قوامین خبر داده که معارفه مدیران عامل قدیم و جدید این بانک برگزار شده است. پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک قوامین (وابسته به بانک سپه)؛، در مراسمی در تاریخ ۳ مهر علی ابدالی به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک قوامین معرفی و منصوب شد.