سازمان خصوصی‌سازی به «صالح» رسید

11:47 - 1400/01/21
رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد.

سازمان خصوصی‌سازی: علیرضا صالح، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد.

  • رزومه علیرضا صالح را اینجا بخوانید.