قیمت پایه پتروشیمی‌ها (20 مرداد)

11:40 - 1400/01/21
قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش 12.5 تومان به دلار 11445.2 تومان اعلام شد.

دنیای بورس: قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس قیمت‌های جهانی برای مبادله در بورس کالا با نرخ دلار 11445.2 تومانی اعلام شد. هفته پیش قیمت‌های جهانی برای مبادله در بورس کالا براساس دلار 11432.7 تومان اعلام شد.