بخشنامه تکلیف بانک‌ها درباره نرخ سود

11:38 - 1400/01/21
وزارت اقتصاد در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید کرد نرخ سود را رعایت کنید.

دنیای بورس: معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد: تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبه‌های شورای پول و اعتبار هستند.

بخشنامه تکلیف بانک‌ها درباره نرخ سود18