قیمت پایه پتروشیمی‌ها (6 مرداد)

11:37 - 1400/01/21
قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با کاهش 91.1 تومان به دلار 11513 تومان اعلام شد.

دنیای بورس: قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس قیمت‌های جهانی برای مبادله در بورس کالا بر اساس نرخ دلار  11513 تومان اعلام شد. هفته پیش قیمت‌های جهانی برای مبادله در بورس کالا براساس دلار 11604.1 تومان اعلام شده بود.