دستور کار جدید « وسینا »

11:36 - 1400/01/21
بانک سینا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را در حوزه ارائه خدمات مبتنی‌بر بانکداری شرکتی به اجرا گذاشته است.

بانک سینا: این بانک با تنوع بخشی به محصولات و خدمات به‌ویژه در حوزه بانکداری شرکتی و بانکداری الکترونیک، زمینه جذب و افزایش بیش از پیش مشتریان حقوقی را در دستور کار قرار داده؛ به‌طوری‌که این طیف از مشتریان همراستا با مشتریان حقیقی و خرد، در سال گذشته با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.

ارائه خدماتی چون وب سرویس که مشتری از آن طریق می‌تواند نسبت به دریافت اقلام اطلاعاتی مورد نیاز به‌صورت سیستمی اقدام کرده یا سامانه‌های حسابداری و مالی خود را به سپرده نزد بانک سینا به‌صورت اتوماتیک متصل کند، سامانه سام (کارپوشه اینترنتی مشتریان حقوقی) و سیناکارت حقوقی از جمله مواردی است که در راستای تامین نظر مشتریان حقوقی اجرایی شده است.

امکان واریز حقوق کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد به‌صورت مکانیزه در شعب بانک سینا، تلفنبانک حقوقی با امکان دریافت صورت‌حساب از طریق فکس، اعلام موجودی حساب و مانند آن از دیگر خدمات قابل‌ذکر است.

از سوی دیگر شرکت‌ها و سازمان‌هایی هم که ملزم به پرداخت سود سهامداران هستند می‌توانند از طریق ارائه فایل، سود سهامداران خود را در شعب بانک سینا پرداخت کنند. با استفاده از خدمت ثبت دستور پرداخت گروهی پایا هم انتقال وجه‌های گروهی به سپرده سایر بانک‌ها می‌تواند تنها به‌صورت فایل ارائه شده و دستور پرداخت آن ثبت شود.

بانک سینا در سال جدید در کنار توجه به افزایش کمّی خدمات، کماکان نسبت به ارتقای کیفیت و ارائه بهینه آن اقدام خواهد کرد.