موافقت با افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران

11:35 - 1400/01/21
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش نفت شرکت ملی نفت ایران موافقت کرد.

دنیای بورس: هیات وزیران دیروز با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای تا سقف مبلغ یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۲۸ میلیون و ۴۸۶ هزار سهم ۱۰ میلیون ریالی موافقت کرد.

  • دیگر مصوبه‌های هیات وزیران را اینجا دنبال کنید. 

.