تغییر قیمت سیمان سفید

11:32 - 1400/01/21
بعد از تغییرات قیمت سیمان، در تازه‌ترین اقدام، قیمت سیمان سفید تغییر کرد.

دنیای بورس: در تصمیم جدید تولیدکنندگان، قیمت سیمان سفید با اصلاحات اعمال شده ۲۰ هزار تومان دیگر افزایش پیدا کرد.

تغییر قیمت سیمان سفید9