تکذیب شایعه استعفای رئیس سازمان بورس

11:29 - 1400/01/21
شایعه استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تکذیب شد.  

همفکران: یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار شایعه استعفای شاپور محمدی را از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تکذیب کرد. دقایقی پیش شایعه‌ای مبنی بر استعفای شاپور محمدی؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و جانشینی سعید اسلامی بیدگلی به جای وی در بازار مطرح شد که روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار آنرا تکذیب کرد.