افزایش ماهانه خرید نفت کره‌جنوبی از ایران

11:14 - 1400/01/21
آمار گمرکی نشان داد: خرید نفت کره‌جنوبی از ایران در مارس نسبت به ماه پیش از آن ۲۳ درصد افزایش داشته و بالاترین خرید از زمان از سرگیری خرید نفت ایران در ژانویه بوده است.

ایسنا: کره‌جنوبی که یکی از بزرگ‌ترین‌ مشتریان آسیایی ایران است در مارس 1.2 میلیون تن یا معادل ۲۸۴ هزار و ۶۳۹ بشکه در روز نفت خام از ایران خریداری کرد که در مقایسه با 1.37 میلیون تن واردات این کشور در مارس سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش یافت.

واردات این کشور در مارس ۲۳ درصد در مقایسه با فوریه افزایش داشت و نسبت به ژانویه که این کشور خریدش را بالا برد، بیش از پنج برابر افزایش نشان داد. خرید نفت کره‌جنوبی از ایران در سه ماهه نخست سال میلادی جاری 2.4 میلیون تن یا معادل ۱۹۶ هزار و ۳۰۳ بشکه در روز بود که در مقایسه با 3.45 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته 29.8 درصد کاهش نشان داد.

کره‌جنوبی یکی از هشت کشوری است که در نوامبر از آمریکا معافیت ۶ ماهه برای خرید حداقل ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران که عمدتا میعانات است، دریافت کرد. طبق محاسبات رویترز بر مبنای آمار گمرکی، در مدت ۵ ماه از نوامبر تا مارس، کره‌جنوبی حدود ۱۱۷ هزار بشکه در روز نفت ایران را خریداری کرد. معافیت از تحریم‌ها اوایل ماه مه به پایان می‌رسد و کره‌جنوبی سرگرم مذاکره با آمریکا برای تمدید معافیت خود و ادامه‌ تامین نفت از ایران است. در مجموع واردات نفت کره‌جنوبی در مارس 11.5 میلیون تن یا معادل 2.72 میلیون بشکه در روز بود که 5.8 درصد در مقایسه با 10.9 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

صادرات نفت از آمریکا به کره‌جنوبی در مارس نسبت به مارس سال گذشته افزایش بیش از هفت برابری را نشان داد و به یک میلیون تن رسید. خرید کره‌جنوبی از عربستان سعودی در مقایسه با مارس سال گذشته 9.5 درصد کاهش یافت و به 2.7 میلیون تن رسید. واردات نفت این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ با 1.2 درصد افزایش به حدود 37.2 میلیون تن رسید. بر اساس گزارش رویترز، آمار نهایی واردات نفت کره‌جنوبی اواخر ماه میلادی جاری از سوی شرکت ملی نفت کره منتشر می‌شود.