قیمت پایه پتروشیمی‌ها (25 فروردین)

11:14 - 1400/01/21
قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی منتهی به امروز یکشنبه (25فروردین98) بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما 8957.9 تومان اعلام شد.

دنیای بورس: قیمت محصول‌های پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما (sanarate.ir) محاسبه و اعلام شد.

قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی (25 فروردین‌ماه)

قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی (18 فروردین‌ماه)