مشوق‌های واگذاری « تپکو » در فرابورس

11:14 - 1400/01/21
بلوک ۶۰.۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس عرضه می‌شود.

ایبنا: بلوک ۶۰.۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو(سهامی عام) شامل یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۴۸ سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس عرضه می‌شود.

این سازمان به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه، از خریداران بالقوه دعوت کرده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه این هفته (۲۸ فروردین) نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود به این سازمان اقدام کنند و پس از آن در صورت وجود تقاضای خرید، سهام هپکو در فرابورس عرضه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: این میزان سهام با اقساط ۵ ساله در حالی واگذار می‌شود که متقاضیان باید ۳ درصد مبلغ پیشنهادی برای بلوک سهام هپکو را به عنوان سپرده شرکت در فراخوان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند.

همچنین شرط این معامله نیز این‌گونه عنوان شده است که خریدار باید متعهد شود همزمان با پرداخت حصه نقدی معامله نسبت به پرداخت حداقل مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال جهت سرمایه در گردش شرکت هپکو اقدام کند.

علاوه بر این سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، آگهی واگذاری این بلوک سهام شرکت هپکو به منظور شناسائی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی قرار است نسبت به عرضه سهام این شرکت به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام شود.

همچنین مطابق شیوه‌نامه تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها برای خریداران بلوک ۶۰.۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو که از بخش‌های خصوصی و تعاونی باشند، مشوق‌هایی درنظر گرفته شده است شامل موارد زیر می‌شود:

  • افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب
  • بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مأخذ ۱۰۰  برای رقم میانه دوره اقساط
  • سود فروش اقساطی تا میزان ۳ درصد پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و ۳.۶ درصد پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی.

مشوق‌های واگذاری « تپکو » در فرابورس1