آسیایی‌ها به دنبال تداوم خرید نفت ایران

11:10 - 1400/01/21
دو کشور کره‌جنوبی و ژاپن بر تمدید معافیت از تحریم‌های ایران برای خرید نفت این کشور در مذاکره با امریکا اصرار دارد.

تسنیم: مقام‌های دولت کره جنوبی در دیداری از واشنگتن در همین هفته بر تمدید معافیت از تحریم‌های ایران برای خرید نفت این کشور تاکید می‌کنند. پیش‌تر ژاپن هم بر اصرار خود برای تداوم خرید نفت ایران در مذاکره با امریکا خبر داد.