پذیره نویسی صکوک سایپا از فردا

11:07 - 1400/01/21
پذیره‌نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نمادهای «صایپا012» و «صایپا112» و «صایپا412» به میزان 700 میلیارد تومان از فردا دوشنبه؛ 20 اسفندماه به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌گیرد.

بورس تهران: پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نمادهای «صایپا012» و «صایپا112» و «صایپا412» از فردا دوشنبه؛ 20 اسفندماه تا روز چهارشنبه ؛ 22 اسفندماه به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار می گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می‌شود.

  • مشروح اطلاعیه بورس تهران را اینجا بخوانید.