5 بانک بورسی در لیست تولید

11:06 - 1400/01/21
وزیر صنعت دستورالعمل اجرایی در زمینه برنامه‌ریزی تولید و اشتغال با مشارکت 11 بانک بورسی و دولتی را به استانداران ابلاغ کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:  وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل اجرایی تولید و اشتغال از سوی وزیر به استانداران ابلاغ شد و 5 بانک‌ بورسی ملت، تجارت، صادرات، پست بانک، آینده و 6 بانک دولتی ملی ، صنعت و معدن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی و توسعه تعاون مشارکت دارند.

براساس این تفاهم‌نامه، تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد برای 2066 واحد و پیش‌بینی اشتغال برای حدود 130 هزار نفر و همچنین توسعه واحد‌های موجود بازسازی و نوسازی 2165 واحد و ایجاد 51 هزار نفر فرصت شغلی برنامه ریزی شده است. تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های فعال صنعتی و معدنی موجود و ایجاد اشتغال برای 87 هزار و 429 نفر پیش‌بینی شده است.

یارانه پیش‌بینی شده از محل منابع داخلی بانک‌ها و منابع صندوق توسعه ملی به میزان 50 درصد برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام 318.4 میلیارد تومان، بازسازی و نوسازی 557.7 میلیارد تومان و سرمایه در گردش 145 میلیارد تومان بود. همچنین پیش‌بینی شده 4218 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام، 7043.5 هزار میلیارد تومان به بازسازی و نوسازی و 9064.6 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی اختصاص یابد.