لیست شرکت‌های شیمیایی در قرارداد آتی سهام

11:04 - 1400/01/21
بورس تهران فهرست شرکت‌های سبد پایه قرارداد آتی سبد سهام برای شاخص صنعت محصول‌های شیمیایی با سررسید اسفند به همراه سهم قابل تحویل هر ناشر را اعلام کرد.

بورس تهران: مدیریت ابزارهای نوین مالی بورس تهران، فهرست سهام موجود در سبد پایه قرارداد آتی سبد شاخص صنعت محصول‌های شیمیایی (جشیمی ۷۱۲) با سررسید اسفند ۹۷ و تعداد سهم قابل تحویل هر ناشر درون سبد پایه به ازای هر موقعیت باز در زمان تسویه فیزیکی(۱۳ اسفند ماه) بر اساس اطلاعات بازار امروز را به شرح زیر اعلام کرد.

لیست شرکت‌های شیمیایی در قرارداد آتی سهام14