تعیین شرایط جذب تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای

10:59 - 1400/01/21
نمایندگان مجلس شرایط جذب تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای را مشخص کردند.

خانه ملت: در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98، بند ج تبصره 3 این لایحه تصویب شد. طبق این بند به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند الف این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه در چهار چوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره یک این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.