تصمیم « خودرو » برای مزایده سهام « وپارس »

10:56 - 1400/01/21
سهام شرکت‌های گروه ایران خودرو در بانک پارسیان از طریق مزایده واگذار می‌شود.

دنیای بورس: ایران خودرو قصد دارد سهام شرکت‌های گروه در بانک پارسیان را در بلوک‌های حداکثر 10 درصدی از طریق مزایده عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کند. متقاضیان باید از امروز به مدت 10 روز نسبت به ارسال درخواست کتبی خود اقدام کنند. داستان واگذاری بانک پارسیان توسط ایران خودرو انگار تمامی ندارد و همچنان بحث آن با حاشیه همراه است.

تصمیم « خودرو » برای مزایده سهام « وپارس »17