اطلاعیه جایگزینی اوراق گواهی سپرده سال ۹۶ « ونوین »

10:55 - 1400/01/21
بر اساس مجوز بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده مرحله ۲۵ صادره توسط بانک اقتصاد نوین با اوراق جدید جایگزین می‌شود.

بانک اقتصادنوین: در پی سررسید شدن اوراق گواهی سپرده منتشره در بازه زمانی 28 بهمن سا 96 تا دهم اسفندماه همان سال و با مجوز صادره از سوی بانک مرکزی این اوراق از روز یکشنبه هفته جاری؛ 28 بهمن‌ماه قابل‌تبدیل به اوراق گواهی سپرده جدید با نرخ ۱۸ درصد سالانه با مقاطع پرداخت سود ماهانه است.

اوراق جدید با نام و قابل‌انتقال به غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید نزد شعب بانک اقتصادنوین با نرخ بازخرید کمتر از شش ماه ماندگاری از تاریخ خرید معادل ۱۰ درصد سالانه و با بیش از شش ماه ماندگاری از تاریخ خرید ۱۴ درصد سالانه است.

به‌منظور رفاه حال و تسریع در امور مشتریان برای تبدیل این اوراق نیازی به مراجعه مشتریان به شعبه نخواهد بود و این تبدیل به‌صورت سیستمی انجام خواهد شد. مشتریان این بانک می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور مراجعه کنند.