گزارش نوسان نرخ تیرآهن، میلگرد و سیمان

10:53 - 1400/01/21
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی قیمت تیرآهن، میلگرد و سیمان مربوط به نرخ های آبان ماه امسال اعلام کرد: قیمت تیرآهن نمره ۱۴ و میلگرد آجدار ۱۴، به ترتیب نسبت به آبان ۹۶ بیش از ۹۱ و ۱۰۲.۶ درصد رشد دارد. سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵-۱ فله هم رشد ۱۸.۳ درصدی را در این دوره داشت.

ایرنا: جداول آماری وزارت صمت نشان می‌دهد، نرخ هر کیلو گرم تیرآهن نمره ۱۴ ذوب آهن در آبان ماه امسال ۵۳ هزار و ۹۸۲ ریال بود که در مقایسه با رقم ۲۸ هزار و ۲۶۵ ریال ماه مشابه پارسال، ۹۱ درصد رشد نشان می دهد. همچنین قیمت هر کیلوگرم تیرآهن۱۴ در آبان نسبت به مهرماه امسال(۵۵ هزار و ۵۱۱ ریال)، افت ۲.۸ درصدی داشت.

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نیز آبان ماه امسال هر کیلوگرم ۴۷ هزار و ۳۴ ریال بود که در مقایسه با رقم ۲۷ هزار و ۶۹۵ ریال پارسال در ماه مشابه، افزایش ۶۹.۸ درصدی را ثبت کرد. علاوه براین، قیمت هر کیلوگرم تیرآهن۱۶ آبان ماه در مقایسه با مهرماه که ۴۸ هزار و ۷۶ ریال بود، کاهش ۲.۲ درصدی را نشان می دهد.

برپایه آمارهای وزارت صنعت، قیمت هرکیلوگرم تیرآهن ۱۸ ذوب آهن آبان ماه امسال ۴۴ هزار و ۳۳۳ ریال ثبت شده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته(۲۸ هزار و ۲۰۷ ریال)، افزایش ۵۷.۲ درصدی دارد. قیمت هر کیلوگرم تیرآهن ۱۸ آبان در مقایسه با مهرماه امسال که ۴۶ هزار و ۱۲۰ ریال بود، کاهش ۳.۹ درصدی را نشان می دهد.

آمار وزارت صنعت گویای آن است که هر کیلوگرم نبشی ۱۲ در آبان ماه امسال به ارزش ۴۹ هزار و ۴۶۴ ریال رسید و نسبت به ماه مشابه پارسال(۲۴ هزار و ۵۸ ریال)، رشد ۱۰۵.۶ درصدی را ثبت کرد. بهای هر کیلوگرم نبشی ۱۲ در آبان ماه نسبت به مهرماه امسال(۴۹ هزار و ۹۲۸ ریال)، به میزان ۰.۹ درصد افت داشت.

نبشی۸ نیز در آبان ماه به ارزش هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۴۲۸ ریال قیمت داشت که در مقایسه با نرخ آن در ماه مشابه سال گذشته(۲۴ هزار و ۴۵ ریال)، رشد ۱۰۵.۶ درصدی یافت. مقایسه قیمت نبشی۸ در آبان ماه با مهر امسال(۴۹ هزار و ۹۰۹ ریال)، یک درصد کاهش نشان می دهد.

تغییر قیمت سیمان

 آمار وزارت صنعت گویای آن است، قیمت هر تن سیمان خاکستری تیپ(۳۲۵- ۱) فله در آبان ماه به یک میلیون و ۵۶۳ هزار و ۳۸۱ ریال رسید و در مقایسه با نرخ این مصالح ساختمانی در ماه مشابه پارسال(هر تن یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۸۶۱ ریال)، ۱۸.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین نرخ این ماده با منشا معدنی، آبان ماه نسبت به مهرماه امسال که هر تن یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۲۰۴ ریال بود رشد ۱.۲ درصدی دارد. سیمان خاکستری تیپ (۳۲۵- ۱) پاکتی نیز در آبان ماه نرخ ۹۹ هزار و ۸۵۳ ریالی داشت؛ این رقم در مقایسه با آبان پارسال که ۸۰ هزار و ۵۶۸ ریال بود، ۲۳.۹ درصد افزایش داشت.

قیمت پاکتی سیمان خاکستری تیپ (۳۲۵- ۱) آبان ماه نسبت به مهرماه امسال(۹۷ هزار و ۹۵۹ ریال)، به میزان ۱.۹ درصد رشد را ثبت کرد. علاوه براین، قیمت سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی، آبان ماه امسال به ۱۰۲ هزار و ۹۲۴ ریال رسید و نسبت به آبان پارسال با نرخ ۸۲ هزار و ۴۷۹ ریال، رشد ۲۴.۸ درصدی دارد. بهای سیمان خاکستری تیپ ۲ در آبان ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن که ۱۰۰ هزار و ۲۹۱ ریال بود، افزایش ۲.۶ درصدی داشت.

تغییر قیمت میلگرد

 بررسی  این آمارها نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم میلگرد ساده ۸ در آبان ماه به ۴۸ هزار و ۸۰۱ ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال(۲۴ هزار و ۱۰۵ ریال) افزایش ۱۰۲.۵ درصدی دارد. قیمت هر کیلوگرم میلگرد ساده ۸ در آبان ماه نسبت به مهرماه(۵۰ هزار و ۹۹ ریال)، افت ۲.۶ درصدی را ثبت کرد.

علاوه براین، میلگرد آجدار ۱۲ نیز آبان ماه به هر کیلوگرم ۴۶ هزار و ۸۱۲ ریال رسید و نسبت به ماه مشابه پارسال(۲۳ هزار و ۵۰ ریال)، رشد ۱۰۳.۱ درصدی دارد. قیمت هر کیلوگرم میلگرد آجدار۱۲ در آبان در مقایسه با مهرماه(۴۸ هزار و ۳۴۱ ریال)، ۳.۲ درصد کاهش داشت.

همچنین آمار وزارت صنعت نشان می دهد، هر کیلو گرم میلگرد آجدار۱۴ در آبان ماه امسال به رقم ۴۶ هزار و ۵۷۵ ریال رسید و نسبت به هشتمین ماه پارسال، افزایش ۱۰۲.۶ درصدی دارد. آبان ماه امسال قیمت هر کیلوگرم میلگرد آجدار۱۴ در مقایسه با مهرماه(۴۸۱ هزار و ۷۱۷ ریال)، ۳.۹ درصد کاهش ارزش ثبت شد.