نقش بانک‌های بورسی در پرداخت بدهی‌ قطعه‌سازان

10:53 - 1400/01/21
دبیر انجمن قطعه‌ سازان از زمان پرداخت نخستین سری بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه ساز توسط بانک بورسی خبر داد.

تسنیم: مازیار بیگلو با بیان اینکه این هفته نخستین سری از طلب قطعه‌سازان از ایران خودرو و سایپا توسط بانک تجارت پرداخت می‌شود، گفت: براساس توافق‌های به عمل آمده در هفته‌های آینده بانک ملی و صادرات نیز وجوه تعیین شده را از طرف خودروسازان به قطعه‌سازها پرداخت خواهند کرد. به گفته وی ظرف دو هفته آینده 2 هزار میلیارد تومان ایران‌خودرو و 2 هزار میلیارد تومان سایپا به حساب قطعه‌سازان واریز می‌شود. طبق تصمیم‌های انجام شده میانگین افزایش قیمت قطعه 70 درصد خواهد بود البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است.