احتمال واگذاری پتروگچساران به « فارس »

10:53 - 1400/01/21
منابع خبری از احتمال واگذاری پتروگچساران به هلدینگ خلیج فارس از سوی پترول بابت طلب هلدینگ خلیج فارس خبر می‌دهند.

پتروتحلیل: منابع خبری از احتمال واگذاری پتروگچساران به هلدینگ خلیج فارس از سوی پترول بابت طلب هلدینگ خلیج فارس خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد پس از افزایش سرمایه پتروگچساران، این پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس واگذار شود.